02 February 2007

Historisch!

Den afgeloopen nacht vond den allereerschte uitzending der Nederlandsche televisie plaatsch. Tot op heden ten dage was deze gebeurtenisch gedateerd 2 october 1951, maar de heeren van het programma 'de Staat van Verwarring' wisten dit staaltje van technisch vernuft met één dag te verbeeteren: vanaf heden is de datum der eerschte Nederlandsche televisie-uitzending 1 october 1951! Hiervoor hulde!

No comments: